Truy cập nội dung luôn

Thông báo chiêu sinh các Lớp học Đợt 1 năm 2020

18/12/2019 05:18:00
Thông báo chiêu sinh các Lớp học Đợt 1 năm 2020

Thông báo đào tạo: LỚP KỸ NĂNG CẤP CỨU CƠ BẢN THUỘC ĐỀ ÁN 1816 NĂM 2019

LỚP KỸ NĂNG CẤP CỨU CƠ BẢN THUỘC ĐỀ ÁN 1816 NĂM 2019

Thông báo chiêu sinh đợt 4 năm 2019

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh đợt 4, năm 2019 với các lớp: 1. Kỹ Năng cấp cứu cơ bản 2. Kiểm soát nhiễm khuẩn

Bệnh viện Thống Nhất chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch vành cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

Ngày 19/9/2019 Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh đã ký kết chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch vành cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Đến dự buổi lễ có PGS. TS. Lê Đình Thanh – Giám đốc, PGS. TS. Hồ Thượng Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, BSCK2. Phan Văn Huyên – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cùng lãnh đạo các khoa/phòng của hai bệnh viện.

Thông báo chiêu sinh đợt 3 năm 2019

Thông báo chiêu sinh đợt 3 năm 2019

Khoá đào tạo liên tục chủ đề: "Nhận biết và xử trí bước đầu một số lỗi thường gặp của hệ thống xử lý nước RO""

Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh đào tạo liên tục chủ đề "NHẬN BIẾT VÀ XỬ TRÍ BƯỚC ĐẦU MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO"

Hội thảo chuyên đề "Một số ứng dụng sinh hóa, chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán và điều trị thuộc đề án 1816 năm 2019"

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất tổ chức Hội thảo chuyên đề "Một số ứng dụng sinh hóa, chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán và điều trị thuộc đề án 1816 năm 2019:

Thông báo chiêu sinh các lớp học đợt 1 - Năm 2019

Thông báo chiêu sinh các lớp học đợt 1 - Năm 2019

Thông báo chiêu sinh đợt 2 năm 2019

Trung tâm đào tạo thông báo chiêu sinh đợt 2 năm 2019

Kỹ thuật KAIGO – Giải pháp hữu hiệu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Cùng với nhiều nhân tố khác, tốc độ tăng trưởng dân số và tiến bộ khoa học kỹ thuật là hai yếu tố quan trọng hàng đầu chi phối tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tiến bộ khoa học công nghệ lại phụ thuộc vào trình độ con người, do đó nhân lực chính là vấn đề then chốt.