Truy cập nội dung luôn

Hội thảo chuyên đề "Một số ứng dụng sinh hóa, chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán và điều trị thuộc đề án 1816 năm 2019"

 

 


TB_DT_22042019_2.jpg

TB_DT_22042019_1.jpg

Thông báo chiêu sinh các lớp học đợt 1 - Năm 2019

Thông báo chiêu sinh đợt 2 năm 2019

 


Tin khác