Truy cập nội dung luôn

ĐÊM NHẠC TỪ THIỆN - LỬA YÊU THƯƠNG

07/08/2019 11:27:00
Đêm nhạc từ thiện gây Quỹ ủng hộ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Thống Nhất do Nhóm Lửa Yêu Thương tổ chức.

SHKH - Tuần thứ 4 tháng 7 năm 2019

SHKH - Tuần thứ 4 tháng 7 năm 2019

Bệnh viện Thống Nhất đi lên từ chất lượng

Bệnh viện Thống Nhất là bệnh viện đa khoa hạng I, trực thuộc Bộ Y tế được thành lập theo quyết định số 08 TTg/CP ngày 01/11/1975. Trải qua gần 45 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Thống Nhất từ quy mô 450 giường đến nay đã phát triển 1200 giường bệnh, gồm 51 khoa, phòng; trong đó khối nội (20 khoa), khối ngoại (11 khoa), khối cận lâm sàng (08 khoa) và khối cơ quan (12 phòng). Hiện nay, Bệnh viện có 1.267 (844 nữ) cán bộ, viên chức.